VĂN BẢN PHÁP LÝ
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học các khối ngành kinh tế, đảm bảo nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành kinh tếQuyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đằng ngành Quản trị kinh doạn phải đạt chuẩn những kiến thức sau:Trang
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 
 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: VĂN BẢN PHÁP LÝ Ðánh giá bởi: DYMC9JK vào 19:06:2018. VĂN BẢN PHÁP LÝ VĂN BẢN PHÁP LÝ,VĂN BẢN PHÁP LÝ Vote: 9.8 rate 10 4390 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388