TS Phan Anh Lưu – Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Giảng viên:TS Phan Anh Lưu

 

TS Phan Anh Lưu

Chuyên gia đào tạo kỹ năng quản lý

Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý;

Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp.

 

Một số kinh nghiệm nổi bật:

  • Tham gia giảng dạy, đào tạo cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Công thương ViettinBank, Ngân hàng SeeBank, Tổng Công ty Dầu khí PVFC, KOATSU Việt Nam, Korea Life,…

  • Ông đã tham gia tư vấn nhiều dự án lớn như BUSINESS EDGE, Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vùng Mekong, Dự án GTZ (Đức), Dự án BRP/Cida (Canada) và tham gia vào các tổ chức đào tạo khác như Nhận thức mới, Smart Learn, G&H, BTC,…

  • Trực tiếp giảng dạy nhiều khóa học về Lãnh đạo và Quản lý cho các cán bộ cao cấp của các cơ quan cấp cao và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Trong chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế – Đại học Trưng Vương, TS Phan Anh Lưu là giảng viên phụ trách môn Kỹ năng quản lý (Management Skills), giúp học viên nắm bắt các kỹ năng phục vụ công việc quản lý tổ chức như kỹ năng tổ chức phòng ban, kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng quản lý và tạo động lực cho nhân viên; ứng dụng kỹ năng quản lý vào các tình huống cụ thể; thực tế tại đơn vị về cách tổ chức quản lý, từ đó xây dựng kỹ năng quản lý phù hợp với từng cá nhân.

 

 Một số giảng viên khác của chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Tại đây

 Thông tin chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế chi tiết: Tại đây

Chuyên gia khác

Giảng viên:PGS.TS Đặng Đức Sơn

Thông tin giảng viên:Chuyên gia Tài chính - Kế toán, Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý tài chính;

Xem tiếp »
Giảng viên:TS Nguyễn Thị Kim Chi

Thông tin giảng viên:Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế chính trị và kinh doanh quốc tế.

Xem tiếp »
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: TS Phan Anh Lưu – Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý Ðánh giá bởi: N1CG562 vào 27:05:2022. TS Phan Anh Lưu, Đại học Trưng Vương TS Phan Anh Lưu – Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý,Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao... Vote: 9.8 rate 10 3700 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388