Tiến Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi – Giảng dạy Kinh tế học quản lý
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Giảng viên:TS Nguyễn Thị Kim Chi

 

TS Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên gia kinh tế chính trị và kinh doanh quốc tế

Giảng viên giảng dạy Kinh tế học quản lý;

Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới,

Trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế chính trị và kinh doanh quốc tế.

 

Một số kinh nghiệm nổi bật:

  • Xuất bản 6 cuốn sách chuyên khảo, 24 bài viết chuyên ngành đăng trên tạp chí quốc gia, quốc tế và 6 công trình Nghiên cứu khoa học nổi bật.
  • Đang là giảng viên khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế – trường Đại học kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế cao cấp của Đại học Trưng Vương, TS. Nguyễn Thị Kim Chi tham gia với vai trò giảng viên giảng dạy môn Kinh tế học quản lý (Management Economics), giúp học viên ứng dụng các học thuyết kinh tế vào hoạt động quản lý đơn vị, xây dựng mô hình quản lý theo các học thuyết kinh tế kinh điển của thế giới, rèn luyện trên case study thực tế về kinh tế học quản lý.

 Một số giảng viên khác của chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Tại đây

 Thông tin chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế chi tiết: Tại đây

Chuyên gia khác

Giảng viên:PGS.TS Đặng Đức Sơn

Thông tin giảng viên:Chuyên gia Tài chính - Kế toán, Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý tài chính;

Xem tiếp »
Giảng viên:TS Phan Anh Lưu

Thông tin giảng viên:Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Xem tiếp »
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Tiến Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi – Giảng dạy Kinh tế học quản lý Ðánh giá bởi: YFPARSV vào 27:05:2022. Tiến Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, Đại học Trưng Vương Tiến Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi – Giảng dạy Kinh tế học quản lý,Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện... Vote: 9.8 rate 10 6100 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388