Quan ly kinh te-
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Bạn đang tìm kiếm từ khóa: Quan ly kinh te
Số kết quả cho từ bạn tìm là:0  kết quả
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Quan ly kinh te- Ðánh giá bởi: P4K6H27 vào 20:09:2021. Quan ly kinh te, Quan ly kinh te, Từ khóa bạn đang tìm kiếm Quan ly kinh te chúng tôi xin đưa ra các bài viết cho từ khóa Quan ly kinh... Vote: 9.8 rate 10 8000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388