Liên thông Cao đẳng lên Đại học
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

Chi tiết chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương.Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng hệ liên thông Đại học có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.Trang
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Liên thông Cao đẳng lên Đại học Ðánh giá bởi: 81KNE65 vào 27:05:2022. Liên thông Cao đẳng lên Đại học Liên thông Cao đẳng lên Đại học,Liên thông Cao đẳng lên Đại học Vote: 9.8 rate 10 5000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388