Khoa quan tri kinh doanh dai hoc trung vuong-
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Bạn đang tìm kiếm từ khóa: Khoa quan tri kinh doanh dai hoc trung vuong
Số kết quả cho từ bạn tìm là:0  kết quả
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Khoa quan tri kinh doanh dai hoc trung vuong- Ðánh giá bởi: GWLTYNM vào 03:08:2021. Khoa quan tri kinh doanh dai hoc trung vuong, Khoa quan tri kinh doanh dai hoc trung vuong, Từ khóa bạn đang tìm kiếm Khoa quan tri kinh doanh dai hoc trung vuong chúng tôi... Vote: 9.8 rate 10 7000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388