Ý kiến của học viên Trần Thị Mai tại viện quản trị tài chính
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Các ý kiến khác

Học viên:Đoàn Ngọc Tuấn

Đoàn Ngọc Tuấn - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Trưng Vương. Xem tiếp

Học viên:Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Trưng Vương. Xem tiếp

Học viên:Lê Quang Huy

Lê Quang Huy - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Trưng Vương. Xem tiếp

 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Ý kiến của học viên Trần Thị Mai tại viện quản trị tài chính Ðánh giá bởi: 3YLSK21 vào 27:05:2022. Trần Thị Mai Trần Thị Mai,Trần Thị Mai - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Trưng Vương. Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388