Giang vien khoa hoc Chuong trinh Thac si Quan ly Kinh te  Master Of Economics Management
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Giảng Viên:  TS Phan Anh Lưu

Giới Thiệu:  Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

Giảng Viên:  TS Nguyễn Thị Kim Chi

Giới Thiệu:  Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp

Giảng Viên:  PGS.TS Đặng Đức Sơn

Giới Thiệu:  Chuyên gia Tài chính - Kế toán, Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý tài chính;

Xem tiếp
Trang
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Giang vien khoa hoc Chuong trinh Thac si Quan ly Kinh te  Master Of Economics Management Ðánh giá bởi: 3WCTQ59 vào 12:12:2018. Giang vien khoa hoc Chuong trinh Thac si Quan ly Kinh te  Master Of... Giang vien khoa hoc Chuong trinh Thac si Quan ly Kinh te  Master Of Economics Management,,Trường Đại học Trưng Vương thông... Vote: 9.8 rate 10 3000 lượt dánh giá
 
 
Cử nhân 2018
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388