Giảng Viên
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Giảng viên: PGS.TS Đặng Đức Sơn

Thông tin giảng viên: Chuyên gia Tài chính - Kế toán, Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý tài chính;

Xem tiếp »
Giảng viên: TS Nguyễn Thị Kim Chi

Thông tin giảng viên: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế chính trị và kinh doanh quốc tế.

Xem tiếp »
Giảng viên: TS Phan Anh Lưu

Thông tin giảng viên: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Xem tiếp »
Trang
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Giảng Viên Ðánh giá bởi: XZ4H3UQ vào 27:05:2022. Giảng Viên Giảng Viên Vote: 9.8 rate 10 8000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388