Công nghệ thông tin
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Công nghệ thông tin : ngành học chưa bao giờ hạ nhiệt

Công nghệ thông tin : ngành học chưa bao giờ hạ nhiệt

Công nghệ thông tin nhất có vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay. Tạo ra một kỷ nguyên mới, đưa con người vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian, góp phần tăng tốc quá trình toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực.Trang
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Công nghệ thông tin Ðánh giá bởi: NXFKW43 vào 27:05:2022. Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin Vote: 9.8 rate 10 6000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388