Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ

 14/03/2018 - 06:28 

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ

Đào tạo hệ cử nhân Kế toán trình độ đại học, có trình độ nghề nghiệp cao, phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe tốt, nắm chắc những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin, , quản lý tổ chức và điều hành công tác Tài chính Kế toán trong các cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức kinh tế và các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

     BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

 (Ban hành theo quyết định số 46A/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2015       

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)
 
Tên chương trình: KINH TẾ
Trình độ đào tạo : ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Ngành đào tạo : KẾ TOÁN
Mã ngành : CHÍNH QUY
 
 1. Mục tiêu đào tạo:

 Mục tiêu chung

 Đào tạo hệ cử nhân Kế toán trình độ đại học, có trình độ nghề nghiệp cao, phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe tốt, nắm chắc những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin, , quản lý tổ chức và điều hành công tác Tài chính Kế toán trong các cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức kinh tế và các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, đảm bảo cử nhân theo ngành học cỏ đầy đủ năng lực, vận dụng thành thạo và sang tạo những nguyên lý Kế toán, hạch toán Kế toán, Kiểm toán, phân tích hoạt động Kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách Kiểm toán, Kế toán. Sinh viên tốt sau khi tốt nghiệp, có khả năng giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Đại học, tham gia nghiên cứu khoa học; làm việc trong các Doanh nghiệp, các bộ phận chức năng Kế toán, Kiểm toán ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

 2. Thời gian đào tạo: 4 năm

 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình gồm 126 tín chỉ (TC), chưa kể các môn: Giáo dục thể chất (5 ĐVHT), Giáo dục quốc phòng (165tiết).

 4. Đối tượng tuyển sinh

 Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 Cụ thể:

 - Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên,

  Phương thức tuyển sinh, Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

  - Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

 - Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông.

 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

 5.1. Quy trình đào tạo

 - Chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn năm, chi tiết như sau:

 + Năm thứ nhất và năm thứ hai: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

 + Các năm tiếp theo ( 3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục  đại cương và chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

 - Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 5.2 Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp

 Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5tín chỉ thực tập tốt nghiệp tương đương 2,5 tháng và 10 tín chỉ  làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

 - Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B (Khá).

 5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

 Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

 Sinh viên phải tích lũy đủ 128 tín chỉ (không kể các môn: Giáo dục thể chất , Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 31 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của kiến thức chuyên ngành.

  6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Cấu trúc điểm của từng học phần như sau: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa kỳ 20%, điểm thi 70%.

 Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 7. Nội dung chương trình đào tạo:

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

TỔNG HỢP CHƯƠ NG TRÌNH

Cụ thể các học phần học 

 

TT Hạng mục Số tín chỉ
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 38
  v Các học phần bắt buộc 32
  v Các học phần  tự chọn 6
7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 73
7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành 36
  v Các  học  phần bắt buộc 30
  v Các học phần tự chọn 6
7.2.2 Kiến thức chuyên ngành 37
  v Các học phần  học bắt buộc 29
  v Các học phần  tự chọn 8
  Cộng: 111
7.3 Thực tập,  khóa luận tốt nghiệp 15
  Tổng cộng 126

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 61 lượt/ Số lượt xem: 899

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ Ðánh giá bởi: X8A65ML vào 27:05:2022. đào tạo đại học Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ,Đào tạo hệ cử nhân... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388