Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

 09/05/2018 - 01:51 

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

Chi tiết chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương.

 

Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn...

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Ban hành theo quyết định số 54  /QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 9 năm 2014      

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

 

 

Tên chương trình

:

Kinh tế

Trình độ đào tạo

:

 Đại học

Ngành đào tạo

:

 Quản trị kinh doanh

Mã ngành

:

 LT403

Loại hình đào tạo

:

Đại học liên thông chính quy

   

1. Mục tiêu đào tạo:

Hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của một doanh nhân, khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể trở thành chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng, trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp; họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp.

 

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 48 tín chỉ (TC).

 

4. Đối tượng tuyển sinh, môn thi:

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

- Thí sinh có bằng Cao đẳng đúng nghành nghề phải qua kỳ thi đầu vào do trường Đại học Trưng Vương tổ chức.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng

·         Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia

·         Xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đủ 36 tháng trở lên, phải trải qua kỳ thi tuyển do Trường Đại học Trưng Vương tổ chức, bao gồm các môn thi sau:

·         Toán cao cấp

·         Quản trị học

·         Quản trị doanh nghiệp (HP1)

- Thí sinh có bằng cao đẳng không đúng ngành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường trước khi tham gia kỳ thi đầu vào do trường tổ chức. 

 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp.

5.1. Quy trình đào tạo: Chương trình đào tạo được thực hiện trong 1,5 năm, chi tiết như sau:

- Học kỳ 1,2: sinh viên sẽ học các phần bổ sung kiến thức đại cương, cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành theo logic của chương trình giáo dục Đại học.

- Học kỳ 3: sinh viên thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp.

 

5.2 Thực tập và làm  khoá luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 3 tín chỉ thực tập tốt nghiệp tương đương với 1,5 tháng và 10 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 3 tháng.

 

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân chính quy khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên phải tích luỹ đủ 48 tín chỉ, trong đó có 11 TC thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành.

 

6. Thang điểm: 

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

7. Nội dung chương trình hoàn chỉnh kiến thức đại học:

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

Tổng hợp chương trình và chi tiết các học phần: Download tại đây!

Ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp phải học thêm các học phần tự chọn tương đương 10 TC của khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

TS. Bùi Văn Hồng

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 38 lượt/ Số lượt xem: 216

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương Ðánh giá bởi: QJV4DY1 vào 25:04:2019. Liên thông Đại học, liên thông Đại học Quản trị... Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương,Chi tiết... Vote: 9.8 rate 10 9400 lượt dánh giá
 
 
Cử nhân 2018
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388