Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

 13/03/2018 - 04:15 

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

 

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các doanh nghiệp nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG  VƯƠNG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Ban hành theo quyết định số 46  /QĐ-ĐHTV ngày 06  tháng 10  năm 2015     

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

 

Tên chương trình:     Kinh tế

Trình độ đào tạo:      Cao đẳng

Ngành đào tạo:          Quản trị kinh doanh

Mã ngành:                 C403  

Loại hình đào tạo:     Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các doanh nghiệp nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Cao đẳng theo học ngành này có khả năng vận dụng những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý SXKD hiện nay và có thể đảm nhận vị trí giúp việc trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, hoạt động marketing, hệ thống thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, trợ lý giúp việc hoạch định các công tác quản lý kinh tế Nhà nước và tổ chức các hoạt động SXKD tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình gồm 93 tín chỉ (TC), chưa kể các học phần: Giáo dục thể chất (3 đơn vị học trình), Giáo dục quốc phòng (135 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên.

- Phương thức tuyển sinh: Trường ĐHTV thực hiện hai phương thức xét tuyển:

+ Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

+ Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập năm học lớp 12 THPT.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong ba năm chi tiết như sau:

+ Năm thứ nhất: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo (2 và 3): Sinh viên hoàn tất các chương trình về kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp.

- Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 6 tín chỉ thực tập tốt nghiệp, tương đương với 3 tháng và 4 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 1,5 tháng.

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân Cao đẳng khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên phải tích luỹ đủ 93 TC (Không kể các môn GDTC và GDQP), trong đó có 22 TC thuộc học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành.

6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Bùi Văn Hồng

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 40 lượt/ Số lượt xem: 2723

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương Ðánh giá bởi: NBE59HF vào 17:07:2019. ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Trưng Vương Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương,Đào tạo cử nhân... Vote: 9.8 rate 10 2586 lượt dánh giá
 
 
Cử nhân 2018
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388