Chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực hành Chất lượng cao
 • THAC SI QUAN LY KINH TE
 • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực hành Chất lượng cao

 05/07/2018 - 02:13 

 

Chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực hành Chất lượng cao Trường Đại học Trưng Vương là chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn Quốc tế, phối hợp giữa “Nhà trường dạy lý thuyết” và “Doanh nghiệp dạy thực hành” ngay trong quá trình học tập.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thị trường nhân lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng thực tế, chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực hành Chất lượng cao Trường Đại học Trưng Vương gắn hiệu quả đào tạo với khả năng làm chủ công việc khi ra trường. Với việc thực hành Kế toán năng động tại đơn vị phối hợp đào tạo Viện Quản trị và Tài chính AFC, sinh viên sẽ được nâng cao năng lực làm việc trong ngành Kế toán – Tài chính thông qua đào tạo theo vị trí công việc cụ thể và theo Chuẩn Quốc tế. Nhà trường cam kết cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp nếu kết quả đạt loại khá trở lên. 

Click đây để Đăng ký khóa học này >>


 

Cử nhân ngành Kế toán - Hệ thực hành Chất lượng cao  

 

 • Tên chương trình: Kinh tế
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Ngành đào tạo: Kế toán
 • Mã ngành: D 401               
 • Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Kế toán trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin, quản lý tổ chức và điều hành công tác Tài chính Kế toán trong các cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức kinh tế và các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có đủ năng lực vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý Kế toán, hạch toán Kế toán, Kiểm toán, phân tích hoạt động Kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách Kiểm toán, Kế toán. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Đại học, tham gia nghiên cứu khoa học; làm việc trong các Doanh nghiệp, các bộ phận chức năng Kế toán, Kiểm toán ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình gồm 126 tín chỉ (TC), chưa kể các môn: Giáo dục thể chất (5 ĐVHT), Giáo dục quốc phòng (165tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên,

Phương thức tuyển sinh:

Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

 - Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

- Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông.

 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn năm, chi tiết như sau:

+ Năm thứ nhất và năm thứ hai: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo ( 3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục  đại cương và chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2 Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5tín chỉ thực tập tốt nghiệp tương đương 2,5 tháng và 10 tín chỉ  làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

- Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B (Khá).

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Sinh viên phải tích lũy đủ 128 tín chỉ (không kể các môn: Giáo dục thể chất , Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 31 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của kiến thức chuyên ngành.

6. Thang điểm:

Chấm điểm theo thang điểm 10/10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Cấu trúc điểm của từng học phần như sau: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa kỳ 20%, điểm thi 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình đào tạo:

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.


TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH

 

TT

Hạng mục

Số tín chỉ

7.1

Kiến thức giáo dục đại cương

38

 

v  Các học phần bắt buộc

32

 

v  Các học phần  tự chọn

6

7.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

7.2.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

36

 

v  Các  học  phần bắt buộc

30

 

v  Các học phần tự chọn

6

7.2.2

Kiến thức chuyên ngành

37

 

v  Các học phần  học bắt buộc

29

 

v  Các học phần  tự chọn

8

 

Cộng:

111

7.3

Thực tập,  khóa luận tốt nghiệp

15

 

Tổng cộng

126

Cụ thể các học phần như sau: Tải về tại đây

 

 • ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - Trở thành nhà quản lý, doanh nhân tương lai;

 • CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO- 40% lý thuyết + 60% thực hành & kỹ năng;

 • NHÀ TRƯỜNG + DOANH NGHIỆP - Thực tập có hưởng lương tại DN mỗi học kỳ;

 • CƠ HỘI HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY (HOA KỲ);

 • ĐẢM BẢO VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP - nếu kết quả học đạt loại khá trở lên

 

Classroom Học trên lớp - Các lớp học được tổ chức thường xuyên tại trung tâm Hà Nội giúp sinh viên có được dịch vụ đào tạo tốt nhất, trang thiết bị hiện đại tiện nghi.
Live Online Hội thảo - Các buổi hội thảo việc làm, hội thảo kinh tế nhằm giúp sinh viên trao đổi với các chuyên gia kinh tế hàng đầu.
Online Học bổng Cử nhân Tài năng - Các học bổng Cử nhân Tài năng của các đơn vị uy tín hàng đầu như: Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia, Viện Quản trị và Tài chính AFC... tạo bệ phóng cho nhân tài.
Ký túc xá sinh viên - Hỗ trợ hệ thống các khu kí túc xá lớn nhất tại Hà Nội để sinh viên lựa chọn chỉ với mức giá 250,000đ - 500,000 đ/tháng với bán kính từ 500m-3km.

 

 

 
Chương trình
 
Cử nhân ngành Kế toán - Hệ thực hành Chất lượng cao
 
 
 
Thời lượng
 

1. 126 tín chỉ

2. Tham dự 02 buổi hội thảo cùng chuyên gia, hội thảo việc làm

3. Tham dự các hoạt động ngoại khóa: dã ngoại, cắm trại...

 

 

 

 

Thời gian học

 

 

Thời gian học: 4 năm

Thời gian thực tế: 3 - 3,5 năm (Sinh viên có thể học nhanh để ra trường sớm)

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 53 lượt/ Số lượt xem: 1301

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực hành Chất lượng cao Ðánh giá bởi: UGK8SBC vào 27:05:2022. cử nhân, ngành Kế toán, Đại học Trưng Vương Chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực hành Chất lượng cao,Chương trình Cử nhân ngành Kế toán Hệ thực... Vote: 9.8 rate 10 7230 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388