Thông báo tuyển sinh
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2018

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2018

THÔNG BÁO Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2018.Trang
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 
 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Thông báo tuyển sinh Ðánh giá bởi: FV1QJZE vào 22:05:2018. Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh,Thông báo tuyển sinh Vote: 9.8 rate 10 6950 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388