Đại Học Trưng Vương
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương
Đăng ký
Đăng ký

VĂN BẢN PHÁP LÝ

 Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học các khối ngành kinh tế, đảm bảo nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối...

 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 
 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Đại Học Trưng Vương Ðánh giá bởi: CA1U9Q6 vào 22:05:2018. Trường đại học Trưng Vương, Thạc sỹ quản lý kinh... trường Đại Học Trưng Vương là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự... Vote: 9.8 rate 10 3100 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388